398170_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
398170
statistikk
2020-11-16T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskadeoktober 2020

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Drepte
Oktober 2020Snitt gjeldende måned siste 5 år
I alt910
Menn68
Kvinner32
Trafikanter
Bilførere45
Bilpassasjerer12
Motorsyklister og mopedister12
Gående, syklende og akende21
Andre trafikanter10
Alder
0-15 år00
16-24 år12
25-44 år33
45-64 år44
65 år og over11
Uoppgitt alder00