398168_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
398168
statistikk
2020-10-16T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskadeseptember 2020

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Drepte
September 2020Snitt gjeldende måned siste 5 år
I alt211
Menn28
Kvinner03
Trafikanter
Bilførere15
Bilpassasjerer02
Motorsyklister og mopedister02
Gående, syklende og akende12
Andre trafikanter01
Alder
0-15 år00
16-24 år12
25-44 år02
45-64 år14
65 år og over03
Uoppgitt alder00