398166_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
398166
statistikk
2020-09-15T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskadeaugust 2020

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Drepte
August 2020Snitt gjeldende måned siste 5 år
I alt911
Menn97
Kvinner04
Trafikanter
Bilførere44
Bilpassasjerer21
Motorsyklister og mopedister33
Gående, syklende og akende02
Andre trafikanter00
Alder
0-15 år00
16-24 år21
25-44 år13
45-64 år33
65 år og over33
Uoppgitt alder00