398162_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
398162
statistikk
2020-08-17T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskadejuli 2020

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Drepte
Juli 2020Snitt gjeldende måned siste 5 år
I alt913
Menn59
Kvinner43
Trafikanter
Bilførere35
Bilpassasjerer12
Motorsyklister og mopedister43
Gående, syklende og akende02
Andre trafikanter11
Alder
0-15 år00
16-24 år34
25-44 år02
45-64 år45
65 år og over22
Uoppgitt alder00