398160_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
398160
statistikk
2020-07-09T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskadejuni 2020

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Drepte
Juni 2020Snitt gjeldende måned siste 5 år
I alt911
Menn99
Kvinner03
Trafikanter
Bilførere24
Bilpassasjerer01
Motorsyklister og mopedister65
Gående, syklende og akende12
Andre trafikanter00
Alder
0-15 år00
16-24 år12
25-44 år23
45-64 år54
65 år og over13
Uoppgitt alder00