398137_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
398137
statistikk
2020-06-16T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskademai 2020

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Drepte
Mai 2020Snitt gjeldende måned siste 5 år
I alt1010
Menn108
Kvinner01
Trafikanter
Bilførere54
Bilpassasjerer11
Motorsyklister og mopedister33
Gående, syklende og akende12
Andre trafikanter00
Alder
0-15 år00
16-24 år21
25-44 år02
45-64 år53
65 år og over33
Uoppgitt alder00