398139_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
398139
statistikk
2020-05-15T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskadeapril 2020

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Drepte
April 2020Snitt gjeldende måned siste 5 år
I alt68
Menn56
Kvinner11
Trafikanter
Bilførere34
Bilpassasjerer01
Motorsyklister og mopedister12
Gående, syklende og akende21
Andre trafikanter00
Alder
0-15 år00
16-24 år22
25-44 år13
45-64 år12
65 år og over21
Uoppgitt alder00