397627_tabell_418229_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
397627_tabell_418229
statistikk
2020-04-20T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
false

Trafikkulykker med personskademars 2020

Innhold

Type dødsulykke
Mars 2020
Drepte
DødsulykkerBegge kjønnMennKvinner
Alle ulykkesgrupper7770
Påkjøring bakfra, andre ulykker samme kjøreretning0000
Møteulykker4440
Kryss- og svingulykker0000
Forgjengerulykker0000
Singelulykker bl.a. utforkjøringer3330
Andre ulykker0000