Tabell

Type dødsulykke
Mars 2020
Drepte
DødsulykkerBegge kjønnMennKvinner
Alle ulykkesgrupper7770
Påkjøring bakfra, andre ulykker samme kjøreretning0000
Møteulykker4440
Kryss- og svingulykker0000
Forgjengerulykker0000
Singelulykker bl.a. utforkjøringer3330
Andre ulykker0000