397627_tabell_418228_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
397627_tabell_418228
statistikk
2020-04-20T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
false

Trafikkulykker med personskademars 2020

Innhold

Drepte i ulike trafikantgrupper
Mars 2020
Drepte
Begge kjønnMennKvinner
I alt770
Bilførere440
Bilpassasjerer110
Motorsyklister og mopedister000
Syklister220
Fotgjengere000
Akende o.l.000
Andre trafikanter000