Tabell

Drepte i ulike trafikantgrupper
Mars 2020
Drepte
Begge kjønnMennKvinner
I alt770
Bilførere440
Bilpassasjerer110
Motorsyklister og mopedister000
Syklister220
Fotgjengere000
Akende o.l.000
Andre trafikanter000