397625_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
397625
statistikk
2020-03-17T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskadefebruar 2020

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Drepte
Februar 2020Snitt gjeldende måned siste 5 år
I alt96
Menn64
Kvinner32
Trafikanter
Bilførere84
Bilpassasjerer11
Motorsyklister og mopedister00
Gående, syklende og akende01
Andre trafikanter00
Alder
0-15 år00
16-24 år01
25-44 år52
45-64 år12
65 år og over32
Uoppgitt alder00