413087_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
413087
statistikk
2020-02-28T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskadejanuar 2020

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Drepte
Januar 2020Snitt gjeldende måned siste 5 år
I alt88
Menn75
Kvinner12
Trafikanter
Bilførere55
Bilpassasjerer11
Motorsyklister og mopedister00
Gående, syklende og akende21
Andre trafikanter00
Alder
0-15 år10
16-24 år11
25-44 år42
45-64 år22
65 år og over02
Uoppgitt alder00