397621_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
397621
statistikk
2020-01-16T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskadedesember 2019

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Statistikken som skulle publiseres 17. februar 2020 er utsatt på ubestemt tid.

Drepte
Desember 2019Snitt gjeldende måned siste 5 år
I alt148
Menn66
Kvinner83
Trafikanter
Bilførere85
Bilpassasjerer21
Motorsyklister og mopedister00
Gående, syklende og akende42
Andre trafikanter00
Alder
0-15 år01
16-24 år22
25-44 år22
45-64 år33
65 år og over72
Uoppgitt alder00