364227_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
364227
statistikk
2019-12-16T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskadenovember 2019

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Drepte
November 2019Snitt gjeldende måned siste 5 år
I alt810
Menn58
Kvinner32
Trafikanter
Bilførere57
Bilpassasjerer11
Motorsyklister og mopedister00
Gående, syklende og akende22
Andre trafikanter00
Alder
0-15 år00
16-24 år22
25-44 år12
45-64 år13
65 år og over43
Uoppgitt alder00