364225_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
364225
statistikk
2019-11-15T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskadeoktober 2019

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Drepte
Oktober 2019Snitt gjeldende måned siste 5 år
I alt139
Menn107
Kvinner32
Trafikanter
Bilførere84
Bilpassasjerer41
Motorsyklister og mopedister12
Gående, syklende og akende02
Andre trafikanter00
Alder
0-15 år00
16-24 år12
25-44 år42
45-64 år83
65 år og over02
Uoppgitt alder00