364221_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
364221
statistikk
2019-10-18T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskadeseptember 2019

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Drepte
September 2019Snitt gjeldende måned siste 5 år
I alt1012
Menn99
Kvinner14
Trafikanter
Bilførere56
Bilpassasjerer02
Motorsyklister og mopedister31
Gående, syklende og akende12
Andre trafikanter11
Alder
0-15 år00
16-24 år42
25-44 år32
45-64 år15
65 år og over23
Uoppgitt alder00