364219_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
364219
statistikk
2019-09-16T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskadeaugust 2019

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Drepte
August 2019Snitt gjeldende måned siste 5 år
I alt1013
Menn69
Kvinner44
Trafikanter
Bilførere65
Bilpassasjerer21
Motorsyklister og mopedister14
Gående, syklende og akende13
Andre trafikanter00
Alder
0-15 år00
16-24 år21
25-44 år43
45-64 år24
65 år og over24
Uoppgitt alder00