364217_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
364217
statistikk
2019-08-16T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskadejuli 2019

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Drepte
Juli 2019Snitt gjeldende måned siste 5 år
I alt515
Menn411
Kvinner14
Trafikanter
Bilførere26
Bilpassasjerer13
Motorsyklister og mopedister14
Gående, syklende og akende12
Andre trafikanter01
Alder
0-15 år00
16-24 år04
25-44 år03
45-64 år25
65 år og over33
Uoppgitt alder00