364215_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
364215
statistikk
2019-07-12T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskadejuni 2019

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Drepte
Juni 2019Snitt gjeldende måned siste 5 år
I alt1013
Menn109
Kvinner03
Trafikanter
Bilførere54
Bilpassasjerer01
Motorsyklister og mopedister55
Gående, syklende og akende02
Andre trafikanter01
Alder
0-15 år00
16-24 år22
25-44 år53
45-64 år25
65 år og over13
Uoppgitt alder00