364223_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
364223
statistikk
2019-06-17T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskademai 2019

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Drepte
Mai 2019Snitt gjeldende måned siste 5 år
I alt911
Menn610
Kvinner31
Trafikanter
Bilførere45
Bilpassasjerer11
Motorsyklister og mopedister23
Gående, syklende og akende22
Andre trafikanter00
Alder
0-15 år00
16-24 år02
25-44 år13
45-64 år53
65 år og over33
Uoppgitt alder00