364211_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
364211
statistikk
2019-05-21T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskadeapril 2019

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Drepte
April 2019Snitt gjeldende måned siste 5 år
I alt137
Menn106
Kvinner31
Trafikanter
Bilførere63
Bilpassasjerer11
Motorsyklister og mopedister32
Gående, syklende og akende31
Andre trafikanter00
Alder
0-15 år00
16-24 år22
25-44 år53
45-64 år51
65 år og over11
Uoppgitt alder00