364037_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
364037
statistikk
2019-04-12T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskademars 2019

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Drepte
Mars 2019Snitt gjeldende måned siste 5 år
I alt77
Menn66
Kvinner11
Trafikanter
Bilførere74
Bilpassasjerer01
Motorsyklister og mopedister00
Gående, syklende og akende02
Andre trafikanter00
Alder
0-15 år00
16-24 år01
25-44 år32
45-64 år12
65 år og over33
Uoppgitt alder00