364039_tabell_381691_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
364039_tabell_381691
statistikk
2019-03-18T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
false

Trafikkulykker med personskadefebruar 2019

Innhold

Drepte
Februar 2019Snitt gjeldende måned siste 5 år
I alt39
Menn36
Kvinner03
Trafikanter
Bilførere25
Bilpassasjerer12
Motorsyklister og mopedister00
Gående, syklende og akende02
Andre trafikanter00
Alder
0-15 år00
16-24 år21
25-44 år12
45-64 år02
65 år og over03
Uoppgitt alder00