364039_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
364039
statistikk
2019-03-18T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskadefebruar 2019

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Drepte
Februar 2019Snitt gjeldende måned siste 5 år
I alt39
Menn36
Kvinner03
Trafikanter
Bilførere25
Bilpassasjerer12
Motorsyklister og mopedister00
Gående, syklende og akende02
Andre trafikanter00
Alder
0-15 år00
16-24 år21
25-44 år12
45-64 år02
65 år og over03
Uoppgitt alder00