364039_tabell_381036_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
364039_tabell_381036
statistikk
2019-03-18T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
false

Trafikkulykker med personskadefebruar 2019

Innhold

Personer drept i veitrafikkulykker, etter kjønn og trafikantgruppe.
Februar 2019
Drepte
Begge kjønnMennKvinner
I alt330
Bilførere220
Bilpassasjerer110
Førere og passasjerer på lett motorsykkel000
Førere og passasjerer på annen motorsykkel000
Førere og passasjerer på moped000
Førere og passasjerer på sykkel000
Fotgjengere000
Akende o.l.000
Andre trafikanter000