Tabell

Personer drept i veitrafikkulykker, etter kjønn og trafikantgruppe.
Februar 2019
Drepte
Begge kjønnMennKvinner
I alt330
Bilførere220
Bilpassasjerer110
Førere og passasjerer på lett motorsykkel000
Førere og passasjerer på annen motorsykkel000
Førere og passasjerer på moped000
Førere og passasjerer på sykkel000
Fotgjengere000
Akende o.l.000
Andre trafikanter000