364039_tabell_381035_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
364039_tabell_381035
statistikk
2019-03-18T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
false

Trafikkulykker med personskadefebruar 2019

Innhold

Personer drept i veitrafikkulykker, etter kjønn og alder.
Februar 2019
Drepte
Begge kjønnMennKvinner
I alt330
0-5 år000
6-15 år000
16-17 år000
18-19 år220
20-24 år000
25-34 år000
35-44 år110
45-54 år000
55-64 år000
65-74 år000
75-84 år000
85 år eller eldre000
Uoppgitt alder000