Tabell

Personer drept i veitrafikkulykker, etter kjønn og alder.
Februar 2019
Drepte
Begge kjønnMennKvinner
I alt330
0-5 år000
6-15 år000
16-17 år000
18-19 år220
20-24 år000
25-34 år000
35-44 år110
45-54 år000
55-64 år000
65-74 år000
75-84 år000
85 år eller eldre000
Uoppgitt alder000