329931_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
329931
statistikk
2019-02-15T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskadejanuar 2019

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Månedstallene er foreløpige fram til endelige tall er publisert, normalt i mai påfølgende år. Pga. treghet i innrapporteringen kan det fra og med 2019 ikke frigis detaljerte tall for antall ulykker og skadde før etter 4 måneder, kun dødsulykker og antall drepte publiseres løpende.

Personer drept i veitrafikkulykker
Januar 2019Snitt gjeldende måned siste 5 år
Begge kjønn78
Menn55
Kvinner23
Trafikantgruppe
Bilførere35
Bilpassasjerer11
Førere og passasjerer på motorsykkel og moped00
Myke trafikanter31
Andre trafikanter01
Alder
0-15 år01
16-24 år21
25-44 år12
45-64 år12
65 år og over32
Uoppgitt alder00