329937_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
329937
statistikk
2019-01-15T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskadedesember 2018

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Månedstallene er foreløpige fram til endelige tall er publisert, normalt i mai påfølgende år. Pga. treghet i innrapporteringen kan det fra og med 2019 ikke frigis detaljerte tall for antall ulykker og skadde før etter 4 måneder, kun dødsulykker og antall drepte publiseres løpende.

Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker
Desember 2018Snitt gjeldende måned siste 5 år
DreptSkadde i altDreptSkadde i alt
Begge kjønn659611487
Menn33848263
Kvinner32124224
Trafikantgruppe
Bilførere33777287
Bilpassasjerer01732116
Førere og passasjerer på motorsykkel og moped0509
Myke trafikanter337270
Andre trafikanter0406
Alder
0-15 år046129
16-24 år01522114
25-44 år11953161
45-64 år41353122
65 år og over161359
Uoppgitt alder0702