329941_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
329941
statistikk
2018-12-14T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskadenovember 2018

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Månedstallene er foreløpige fram til endelige tall er publisert, normalt i mai påfølgende år. Pga. treghet i innrapporteringen kan det fra og med 2019 ikke frigis detaljerte tall for antall ulykker og skadde før etter 4 måneder, kun dødsulykker og antall drepte publiseres løpende.

Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker
November 2018Snitt gjeldende måned siste 5 år
DreptSkadde i altDreptSkadde i alt
Begge kjønn145389483
Menn133367275
Kvinner12022208
Trafikantgruppe
Bilførere113306266
Bilpassasjerer0962104
Førere og passasjerer på motorsykkel og moped014024
Myke trafikanter378278
Andre trafikanter020011
Alder
0-15 år043027
16-24 år11153135
25-44 år21541152
45-64 år41492114
65 år og over777352
Uoppgitt alder0003