329935_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
329935
statistikk
2018-11-16T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskadeoktober 2018

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker
Oktober 2018Snitt gjeldende måned siste 5 år
DreptSkadde i altDreptSkadde i alt
Begge kjønn858412533
Menn83689312
Kvinner02163222
Trafikantgruppe
Bilførere73225263
Bilpassasjerer0118299
Førere og passasjerer på motorsykkel og moped055267
Myke trafikanter176296
Andre trafikanter01318
Alder
0-15 år034033
16-24 år11603154
25-44 år21793163
45-64 år31433128
65 år og over268352
Uoppgitt alder0003