329933_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
329933
statistikk
2018-10-15T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskadeseptember 2018

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker
September 2018Snitt gjeldende måned siste 5 år
DreptSkadde i altDreptSkadde i alt
Begge kjønn1661513541
Menn114049331
Kvinner52114210
Trafikantgruppe
Bilførere43306229
Bilpassasjerer5128282
Førere og passasjerer på motorsykkel og moped2702118
Myke trafikanter4812103
Andre trafikanter1619
Alder
0-15 år052036
16-24 år31642157
25-44 år21792161
45-64 år91365123
65 år og over281461
Uoppgitt alder0303