329939_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
329939
statistikk
2018-09-17T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskadeaugust 2018

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker
August 2018Snitt gjeldende måned siste 5 år
DreptSkadde i altDreptSkadde i alt
Begge kjønn758816567
Menn538212341
Kvinner22065227
Trafikantgruppe
Bilførere32976232
Bilpassasjerer01182100
Førere og passasjerer på motorsykkel og moped3964116
Myke trafikanter1724107
Andre trafikanter05013
Alder
0-15 år044031
16-24 år01402145
25-44 år11714174
45-64 år31386151
65 år og over392564
Uoppgitt alder0303