329929_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
329929
statistikk
2018-08-17T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskadejuli 2018

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker
Juli 2018Snitt gjeldende måned siste 5 år
DreptSkadde i altDreptSkadde i alt
Begge kjønn1158716544
Menn836912333
Kvinner32184211
Trafikantgruppe
Bilførere52786224
Bilpassasjerer11473120
Førere og passasjerer på motorsykkel og moped4844115
Myke trafikanter070273
Andre trafikanter18111
Alder
0-15 år052033
16-24 år41364135
25-44 år11443154
45-64 år31386138
65 år og over3113380
Uoppgitt alder0404