329856_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
329856
statistikk
2018-07-13T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskadejuni 2018

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker
Juni 2018Snitt gjeldende måned siste 5 år
DreptSkadde i altDreptSkadde i alt
Begge kjønn1252714590
Menn734511363
Kvinner51823227
Trafikantgruppe
Bilførere62775234
Bilpassasjerer1911111
Førere og passasjerer på motorsykkel og moped3804124
Myke trafikanter2702110
Andre trafikanter09111
Alder
0-15 år031041
16-24 år31213142
25-44 år31612160
45-64 år21335164
65 år og over479380
Uoppgitt alder0203