329461_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
329461
statistikk
2018-06-18T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskademai 2018

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker
Mai 2018Snitt gjeldende måned siste 5 år
DreptSkadde i altDreptSkadde i alt
Begge kjønn960512511
Menn938410319
Kvinner02212192
Trafikantgruppe
Bilførere53155212
Bilpassasjerer0120191
Førere og passasjerer på motorsykkel og moped282397
Myke trafikanter2763104
Andre trafikanter01208
Alder
0-15 år143036
16-24 år21361129
25-44 år21944155
45-64 år21553137
65 år og over276453
Uoppgitt alder0102