329467_tabell_349810_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
329467_tabell_349810
statistikk
2018-05-15T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
false

Trafikkulykker med personskadeapril 2018

Innhold

Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter kjønn og trafikantgruppe.
April 2018
DrepteSkadde i alt
Begge kjønnMennKvinnerBegge kjønnMennKvinner
I alt862416284132
Bilførere65124016476
Bilpassasjerer101834439
Førere og passasjerer på lett motorsykkel000981
Førere og passasjerer på annen motorsykkel00016160
Førere og passasjerer på moped00023167
Førere og passasjerer på sykkel11025196
Fotgjengere0001293
Akende o.l.000000
Andre trafikanter000880