329467_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
329467
statistikk
2018-05-15T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskadeapril 2018

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker
April 2018Snitt gjeldende måned siste 5 år
DreptSkadde i altDreptSkadde i alt
Begge kjønn84167412
Menn62846240
Kvinner21321171
Trafikantgruppe
Bilførere62403190
Bilpassasjerer183189
Førere og passasjerer på motorsykkel og moped048253
Myke trafikanter137173
Andre trafikanter0807
Alder
0-15 år027125
16-24 år0952110
25-44 år51312124
45-64 år1891106
65 år og over274042
Uoppgitt alder0003