Tabell

Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter kjønn og trafikantgruppe.
April 2018
DrepteSkadde i alt
Begge kjønnMennKvinnerBegge kjønnMennKvinner
I alt862416284132
Bilførere65124016476
Bilpassasjerer101834439
Førere og passasjerer på lett motorsykkel000981
Førere og passasjerer på annen motorsykkel00016160
Førere og passasjerer på moped00023167
Førere og passasjerer på sykkel11025196
Fotgjengere0001293
Akende o.l.000000
Andre trafikanter000880