329457_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
329457
statistikk
2018-04-16T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskademars 2018

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker
Mars 2018Snitt gjeldende måned siste 5 år
DreptSkadde i altDreptSkadde i alt
Begge kjønn24229415
Menn22387227
Kvinner01842187
Trafikantgruppe
Bilførere12666239
Bilpassasjerer0118196
Førere og passasjerer på motorsykkel og moped19020
Myke trafikanter023253
Andre trafikanter0606
Alder
0-15 år043032
16-24 år1100199
25-44 år01333137
45-64 år11042100
65 år og over039344
Uoppgitt alder0303