329373_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
329373
statistikk
2018-02-19T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskadejanuar 2018

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker
Januar 2018Snitt gjeldende måned siste 5 år
DreptSkadde i altDreptSkadde i alt
Begge kjønn663810453
Menn43857248
Kvinner22533205
Trafikantgruppe
Bilførere54106269
Bilpassasjerer01751115
Førere og passasjerer på motorsykkel og moped0506
Myke trafikanter139159
Andre trafikanter0914
Alder
0-15 år048128
16-24 år1133198
25-44 år02192160
45-64 år31633114
65 år og over275252
Uoppgitt alder0001