283761_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
283761
statistikk
2018-01-15T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskadedesember 2017

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker
Desember 2017Snitt gjeldende måned siste 5 år
DreptSkadde i altDreptSkadde i alt
Begge kjønn1477110531
Menn94427295
Kvinner53293237
Trafikantgruppe
Bilførere84836314
Bilpassasjerer52342130
Førere og passasjerer på motorsykkel og moped0309
Myke trafikanter141272
Andre trafikanter01006
Alder
0-15 år267033
16-24 år21952127
25-44 år22613170
45-64 år11813131
65 år og over767268
Uoppgitt alder0002