283759_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
283759
statistikk
2017-12-15T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskadenovember 2017

Innhold

Publisert:

Oppdatert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker
November 2017Snitt gjeldende måned siste 5 år
DreptSkadde i altDreptSkadde i alt
Begge kjønn127349522
Menn104556292
Kvinner22793230
Trafikantgruppe
Bilførere84495289
Bilpassasjerer11852114
Førere og passasjerer på motorsykkel og moped021025
Myke trafikanter362284
Andre trafikanter017011
Alder
0-15 år042032
16-24 år41962141
25-44 år22432167
45-64 år21712123
65 år og over482357
Uoppgitt alder0003