283757_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
283757
statistikk
2017-11-17T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskadeoktober 2017

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker
Oktober 2017Snitt gjeldende måned siste 5 år
DreptSkadde i altDreptSkadde i alt
Begge kjønn1083113588
Menn65009351
Kvinner43313237
Trafikantgruppe
Bilførere54465295
Bilpassasjerer02152114
Førere og passasjerer på motorsykkel og moped371270
Myke trafikanter1842101
Andre trafikanter11517
Alder
0-15 år159038
16-24 år02203177
25-44 år32683179
45-64 år41863133
65 år og over296358
Uoppgitt alder0203