283755_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
283755
statistikk
2017-10-16T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskadeseptember 2017

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker
September 2017Snitt gjeldende måned siste 5 år
DreptSkadde i altDreptSkadde i alt
Begge kjønn572914592
Menn246510358
Kvinner32643234
Trafikantgruppe
Bilførere33756255
Bilpassasjerer21372102
Førere og passasjerer på motorsykkel og moped01322116
Myke trafikanter0743110
Andre trafikanter01119
Alder
0-15 år036043
16-24 år02113179
25-44 år12093178
45-64 år21765128
65 år og over292461
Uoppgitt alder0502