263528_tabell_284328_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
263528_tabell_284328
statistikk
2016-11-15T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
false
Statistikken viser antall omkomne og skadde etter kjennetegn ved ulykken, personer og kjøretøy. Det var 11 omkomne i trafikken i oktober 2016 mot 7 i oktober 2015.

Trafikkulykker med personskadeoktober 2016

Innhold

Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter skadegrad, kjønn og ulykkesgruppe.
Oktober 2016
UlykkerDrepteSkadde i altHardt skadd
Alle ulykkerDødsulykkerBegge kjønnMennKvinnerBegge kjønnMennKvinnerBegge kjønnMennKvinner
Alle ulykkesgrupper462101110185052033017134
 A. Påkjøring bakfra890000238133105202
 B. Andre ulykker med samme kjøreretning17000027189220
 C. Møting ved forbikjøring20000972000
 D. Andre møteulykker400000965937330
 E. Samme og motsatt kjøreretning med avsvinging220000412417000
 F. Kryssende kjøreretning471110955540101
 G. Fotgjenger krysset kjørebanen270000432320000
 H. Fotgjenger gikk langs eller oppholdt seg i kjørebanen14000019109101
 I. Akende o.l.00000000000
 J. Enslig kjøretøy utfor veien149887120114358660
 K. Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen. Påkjøring av dyr, parkerte biler mv.17000022139000
 L. Andre ulykker381220593524220