Tabell

Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter skadegrad, kjønn og ulykkesgruppe.
Oktober 2016
UlykkerDrepteSkadde i altHardt skadd
Alle ulykkerDødsulykkerBegge kjønnMennKvinnerBegge kjønnMennKvinnerBegge kjønnMennKvinner
Alle ulykkesgrupper462101110185052033017134
 A. Påkjøring bakfra890000238133105202
 B. Andre ulykker med samme kjøreretning17000027189220
 C. Møting ved forbikjøring20000972000
 D. Andre møteulykker400000965937330
 E. Samme og motsatt kjøreretning med avsvinging220000412417000
 F. Kryssende kjøreretning471110955540101
 G. Fotgjenger krysset kjørebanen270000432320000
 H. Fotgjenger gikk langs eller oppholdt seg i kjørebanen14000019109101
 I. Akende o.l.00000000000
 J. Enslig kjøretøy utfor veien149887120114358660
 K. Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen. Påkjøring av dyr, parkerte biler mv.17000022139000
 L. Andre ulykker381220593524220