263528_tabell_284327_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
263528_tabell_284327
statistikk
2016-11-15T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
false
Statistikken viser antall omkomne og skadde etter kjennetegn ved ulykken, personer og kjøretøy. Det var 11 omkomne i trafikken i oktober 2016 mot 7 i oktober 2015.

Trafikkulykker med personskadeoktober 2016

Innhold

Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter skadegrad, kjønn og trafikantgruppe.
Oktober 2016
DrepteSkadde i altHardt skadd
Begge kjønnMennKvinnerBegge kjønnMennKvinnerBegge kjønnMennKvinner
I alt1110185052033017134
Bilførere330470296174761
Bilpassasjerer21121411698202
Førere og passasjerer på lett motorsykkel11022211110
Førere og passasjerer på annen motorsykkel44019190440
Førere og passasjerer på moped000321418110
Førere og passasjerer på sykkel000362511110
Fotgjengere000421923101
Akende o.l.000000000
Andre trafikanter11015105000